Teams

Samantha Maes - senior team coach coaching medisch specialisten ziekenhuis - medisch centrum academisch ziekenhuis zorgprofessionals

Coaching voor teams

Hoe staat het ervoor met jouw team? Of je nu manager bent, medewerker, een zelfsturend team vormt, in een vakgroep zit of maatschapslid bent, nergens raakt zoveel energie verloren als aan slechte samenwerking, en beroerde onderlinge communicatie. Dat kan anders. Systemisch werken draagt bij aan meer samenhang en verbinding.

Bijvoorbeeld: Je bent manager van een afdeling die onlangs gereorganiseerd is. Je merkt dat de sfeer gespannen blijft en er niet goed wordt samengewerkt. Je hebt al verschillende interventies gepleegd. Gesprekken gevoerd, mensen feedback gegeven maar het gedrag verandert niet.

Of je bent nieuw op de afdeling als manager en het team blijft vijandig naar je. Of je wil graag een open feedback-cultuur creëren en hebt daar wat hulp bij nodig.

Ook kan het zijn dat je meer inzicht wilt in de verschillende kwaliteiten en valkuilen van de teamleden, zodat de samenwerking versterkt kan worden.

Allerlei uitdagingen waar je als manager tegenaan kunt lopen en waar verschillende oplossingen voor zijn.

Daarnaast is het mogelijk dat je werkzaam bent in een vakgroep of maatschap waarbinnen het lastig is om de taken eerlijk te verdelen. Of het aanspreken van de collega’s gebeurt eenvoudigweg niet. Of het afdelingshoofd neemt geen besluiten en de vakgroep-leden nemen zelf besluiten die hun eigen belangen dienen.

Binnen allerlei vormen van samenwerking lopen de zaken niet altijd het meest efficiënt en dat kan zelfs leiden tot ziekte en verzuim.

Waarom teamcoaching?

Een teamtraject kan inzicht geven, patronen helder maken en doorbreken. Systemisch werken met teams is als het ware ‘kijken naar wat er onder water speelt’. Dus wat wordt er niet gezegd, maar waar gaat het wel altijd over? De roze olifanten benoemen, kijken naar wat de patronen in stand houdt en dat zonder schuldigen aan te wijzen. Onderzoeken wat er nodig is, zodat de verschillende teamleden weer met plezier hun taken kunnen en willen uitoefenen.

Ook kan het heel verhelderend zijn om door middel van een gedragsvoorkeurenmodel (Insights Discovery) te kijken naar de verschillende individuele kwaliteiten van de teamleden. Vanuit daar kunnen taken en rollen worden verdeeld, passend bij ieders kwaliteit.

Zeker in vakgroepen van medisch specialisten speelt vaak terecht de vraag: hoe groot moet onze samenhang zijn om goed te kunnen functioneren? Een medisch specialist is opgeleid om zelfstandig besluiten te kunnen nemen en werkt vaak onafhankelijk. Binnen vakgroepen spelen andere doelen en die kunnen conflicterend zijn met de eigen belangen van de individuen. Juist dan is het goed om te onderzoeken hoeveel de leden in staat en bereid zijn op te geven in het belang van de doelen van het team. En om na te gaan wat dat oplevert voor de individuele teamleden.

Resultaat van een teamtraject

Na een traject is de sfeer binnen een team meer open, is er meer vertrouwen onderling en de samenwerking tussen de teamleden prettiger. Natuurlijk hangt het van de vraagstelling af wat een traject precies oplevert. Meestal zijn er geen hele grote veranderingen nodig. Die zijn ook vaak niet vol te houden in gedrag.

Het verschil zit hem met name in de houding van de teamleden. Er is meer onderling begrip, er wordt meer en prettiger of duidelijker gecommuniceerd en iedereen is weer ‘aangehaakt’ op de teamdoelen. Alsof er een her-ijking heeft plaatsgevonden en de werkplek echt weer een plek is waar je naartoe komt, omdat je dat zelf wil. Dat creëert samenhang en verbinding. En dat leidt tot vertrouwen en ontspanning.

Samantha Maes als teamcoach

Samantha Maes senior coach en trainer medisch professionals medisch opleiders young professionals -208 604_806 LR

De werkdruk in de zorg is groot. De mensen die kiezen voor de zorg doen dat vaak vanuit passie en omdat ze iets voor een ander willen betekenen. De zorgmedewerkers lopen vaak over van het werk en komen nooit toe aan alles wat er gedaan moet worden. Het gevoel van ontoereikendheid en stress slaat daardoor gemakkelijk toe.

Ik kan teams goed ondersteunen vanwege mijn zeer uitgebreide ervaring met verschillende uitdagingen waar teams tegenaan lopen. Ik werk praktisch, doelgericht en heb aandacht voor alle individuen. Ik kijk vooral naar het geheel en hoe de verschillende dynamieken patronen in stand houden die ooit helpend waren, maar nu in de weg staan om fijn en ontspannen samen te werken.

SAMENWERKEN VANUIT DE KWALITEITEN VAN HET TEAM

Praktische informatie over een teamtraject

Een teamtraject wordt pas gestart na een intake. Wat gaat er niet goed nu in de samenwerking? Hoe zou de samenwerking er idealiter uit moeten zien? Wat is er dan op te geven of los te laten?

En ook: wie zouden daar, behalve het team zelf, nog meer de vruchten van plukken? Kortom: waarom zou het hele team hierin willen investeren?

In praktijk blijkt dat een traject vaak uit 3 dagen bestaat, verdeeld over een halfjaar. Het hangt af van de ernst van de vraag en ook hoe lang de disbalans en de uitdagingen al bestaan. Ook is het altijd mogelijk een Insights Discovery-training te volgen die op zichzelf staat of ingebed is in een traject. Daarmee zet je de kwaliteiten en valkuilen van de individuen en het team als geheel centraal.

Daarnaast is de inzet van paarden om het team te begeleiden, vooral bij de onderstroom-vragen, een hulpmiddel dat heel veel inzicht oplevert. Bovendien is deze werkvorm echt uitdagend, vernieuwend en op zichzelf al heel uniek. Daar ontstaan vaak hele nieuwe ideeen uit die leiden tot andere samenwerkingen.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Reviews

“Als je je team in beweging wilt krijgen om tot een nog betere samenwerking te komen, dan ben je bij Samantha aan het goede adres. Oprecht, betrouwbaar, aardig en het allerbelangrijkste: Samantha weet altijd de juiste snaar te raken.”

– Afdelingsmanager ziekenhuis

“Ik heb Samantha meerdere keren ingezet voor de begeleiding van teams. Samantha weet met een positief kritische houding, open vragen en gevoel voor humor altijd ‘het goede gesprek’ te voeren, met aandacht en respect voor alle betrokkenen. Haar ervaring in de zorg is hierbij van toegevoegde waarde.”

– Teammanager alge...

“Samantha is een ontzettend fijne coach. Ik voelde mij meteen bij haar op mijn gemak en hierdoor voelt het heel natuurlijk om samen aan de slag te gaan met mijn ontwikkeldoelen. Door Samantha weet ik beter wat mijn sterke punten zijn en kan ik ook beter omgaan met situaties waar ik voorheen compleet blokkeerde. Ik raad Samantha ook altijd aan...

Samantha Maes senior coach en trainer medisch professionals medisch opleiders young professionals -10 604_806 LR

IS JOUW TEAM TOE AAN MEER SAMENHANG EN VERBINDING?

Ik hoor graag van je als je team toe is aan meer samenhang en verbinding, en daarmee vertrouwen en ontspanning. Ik gun jullie welzijn en plezier in jullie werk. Dat jullie veerkrachtig blijven en plezier houden in het samenwerken in de belangrijke zorgsector.