Privacyverklaring

Privacy is belangrijk. Die van mijzelf en die van mijn cliënten. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die ik van jou krijg, vertrouwelijk te behandelen. En natuurlijk zo dat het in overeenstemming is met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ik ga als volgt te werk.

Dit zijn de gegevens die ik gebruik

Om persoonlijke diensten te kunnen verlenen heb ik persoonlijke gegevens nodig van mijn clienten. Bijvoorbeeld als je mijn nieuwsbrief leest, je door mij gecoacht wordt en/of deelneemt aan één van mijn trainingen. Dat is nodig om die dienstverlening soepel te laten verlopen.

Dit is de informatie die we verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch

Mijn website en diensten zijn niet gericht op websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, laat het me dan weten, dan verwijder ik deze informatie.

Waarom ik deze persoonsgegevens gebruik
Ik verzamel of gebruik alleen informatie die nodig is voor het leveren van mijn diensten. En dat doe ik alleen als ik toestemming van je heb gekregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je mij per e-mail of anderszins een vraag stelt. Of als je een (gratis) product of dienst aanvraagt. Dat kan online of offline, dus persoonlijk zijn. Als je die toestemming hebt gegeven, gebruik ik je naam en e-mailadres om je nieuwsbrieven te sturen met gratis, maar waardevolle informatie en inspiratie.

Verder gebruik ik je gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of e-mails met aanbiedingen over mijn diensten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

En ik verwerk ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Om administratieve zaken af te ronden werk ik soms met derden. Dat betekent dat zij ook jouw gegevens ontvangen. Verder wijs ik je er graag op dat er plekken zijn waar ik geen invloed heb op het beschermen van jouw privacy. Bijvoorbeeld in reacties op mijn blogs of op social media. Ik kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor oneigenlijk gebruik van informatie die daar wordt gedeeld, ook niet door derden.

Ik sla je gegevens op in een beveiligde database. Op al mijn websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd. Ik geef jouw informatie nooit door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

Je informatie inzien en aanpassen

We verwerken die gegevens zolang je op de maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld, of uiterlijk 5 jaar nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen of mails, en daarna hebt aangegeven niets meer te willen ontvangen. De gegevens die je aan mij hebt doorgegeven kun je te allen tijde laten aanpassen door mij een mail te sturen. En je kunt jezelf altijd eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links in de e-mails.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op mijn website gebruik ik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hier lees je een toelichting.

Je hebt natuurlijk ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of je hier vragen over hebt? Laat het me dan weten.