Disclaimer + copyright

Hoewel ik ernaar streef om correcte informatie te delen, kan ik niet garanderen dat alle content op deze website juist en volledig is. Ik weet dat ik in de inspiratie, in blogs en via social media, inhoudelijk nooit volledig kan zijn. Er is immers al zóveel geschreven. Maar ik wil je de informatie niet onthouden en hoop dat je er waardevolle inspiratie uit opdoet. Ik ben niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op deze website. Ik behoud me het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Copyright Samantha Maes © 2021

Er rust een copyright op alle teksten en afbeeldingen van Samantha Maes. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om een product van Samantha Maes te reproduceren. Bij het gebruik van teksten en afbeeldingen die gemaakt zijn door Samantha Maes, dient een bron-/naamsvermelding te worden genoemd. Bij schending van het auteursrecht (intellectueel eigendom) hebben wij het recht om aangifte te doen.