Aanbod - Samantha Maes

Aanbod

Trainingen en workshops op maat

Samantha is zeer ervaren practitioner van Insights Discovery®.
Dit is een krachtig systeem dat uitgaat van psychologische voorkeuren. Het systeem, dat is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Jung, gebruikt een unieke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve interacties tussen mensen en organisatieontwikkeling te bevorderen. Insights Discovery® geeft op een snelle, betrouwbare en respectvolle wijze inzicht in psychologische voorkeuren.
Zowel in training, coaching en loopbaanbegeleiding is het een krachtig en eenvoudig instrument dat persoonlijke en organisatiedoelen binnen handbereik brengt. Ook is het model uitstekend geschikt voor teambuilding.

Daarnaast worden de volgende trainingen gegeven:

  • Burnout preventie training
  • Sollicitatietraining
  • Presentatietechnieken
  • ​Time management
  • Effectief samenwerken op basis van Insights Discovery®
  • Communicatietraining
  • Feedback geven
  • Leiderschapstrainingen

    Informeer naar de speciale studententarieven.
Aanbod 1
Aanbod 2

Coaching en loopbaan begeleiding

Door middel van coaching is het mogelijk om, tijdens een periode waarin je minder goed functioneert, privé of op je werk, zaken eens helder op een rij te zetten. Hierdoor kun je na een aantal gesprekken de draad weer oppakken en is je aanvankelijke probleem een ervaring geworden waar je persoonlijk door gegroeid bent.
Coaching is doelgericht en het betekent dat je bereid bent kritisch naar jezelf en je functioneren te kijken.

Tijdens een intake gesprek wordt besloten of de probleemstelling geschikt is voor coaching en worden er doelen geformuleerd. Het intake gesprek is ook bedoeld om na te gaan of er een klik is tussen de coach en de coachee. Als beiden ervan overtuigd zijn dat een traject zinvol is, wordt er gestart. Een traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 8 gesprekken.
Loopbaanbegeleiding is een coachtraject gericht op keuzes die te maken hebben met studie en werk. Dit kan variëren van een advies voor het maken van een vervolgstap in een carrière tot het helpen reïntegreren na een periode van ziekte.

Informeer naar de speciale studententarieven.

Systemisch werk en opstellingen

Systemisch werk is een krachtige manier om patronen zichtbaar te maken en handvatten te bieden deze patronen te doorbreken. Een opstelling laat zien hoe jij met je achtergrond verbonden bent, maar ook hoe je daar, op onbewust niveau, mee verstrikt kan zijn.

​Een opstelling kan individueel worden gedaan maar ook met eventuele representanten. Samantha heeft zich de afgelopen jaren verdiept in het toepassen van familieopstellingen en is gespecialiseerd in opstellingen met ziekte en symptomen en is daartoe opgeleid door Stephan Hausner, grondlegger van deze techniek.

Informeer naar de speciale studententarieven.

Aanbod 3
Scroll naar top